Καταδύσεις με liveaboard στα νησιά Brothers, στην Ερυθρά Θάλασσα
Golden Dolphin II
Wreck and corals in Red Sea
Palau
Liveaboard Red Sea, Zabargad