Διευθυντής

SSI Instructor – PADI Master Instructor – CMAS 1* Instructor

Πάντα ήθελα να γίνω αστροναύτης. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλό. Σπούδασα Φυσική για να καταλάβω τη φύση και να γίνω αστροναύτης.

Αγάπησα την κατάδυση επειδή μου έδωσε την εμπειρία της έλλειψης βαρύτητας, χωρίς να βρίσκομαι στο διάστημα. Ήμουν, επιτέλους, σε θέση να πετάξω ελεύθερα στον τρισδιάστατο χώρο.

Από τις πρώτες μου μέρες ως δύτης, προσπάθησα να καταλάβω τον λόγο της εμμονής μου για καταδύσεις και ταξίδια. Στην αρχή – είμαι βέβαιος τώρα – ήταν καθαρό Εγώ. Η κατάδυση μου έδωσε την ευκαιρία να ξεχωρίσω, να είμαι διαφορετικός.
Αλλά καθώς έκανα καταδύσεις, συνειδητοποίησα ότι ικανοποιούσα μια πολύ πιο βαθιά ανάγκη:

Όσο περισσότερο καταδύομαι, τόσο πιο καθαρά βλέπω ότι είμαι μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος που είναι διασυνδεδεμένο και λειτουργεί ως ένα σύνολο. Όσο περισσότερο ταξιδεύω, τόσο πιο ξεκάθαρη γίνεται αυτή η ολότητα.

Οι αστροναύτες βιώνουν αυτή την πραγματικότητα όταν κοιτάζουν τη Γη από τροχιά. Ταξιδεύω και καταδύομαι για να βιώσω την ίδια πραγματικότητα στην αγκαλιά της Μητέρας Θάλασσας.