Πώς να βουτήξετε το πιο διάσημο ναυάγιο του κόσμου, το Thistlegorm!

Dive type: Wreck diving Depth: 16 – 33m Visibility: Medium to good Currents: Strong to medium (usually from N to S) Surface conditions: Site open to all directions, Water temperature: 22 (Jan-Apr)- 28°C (Aug-Oct) Experience level: Advanced due to currents [...]

6 Μαΐου, 2018 Καταδυτικά σημεία